Izbornik
 

Suvremene tehnologije za bolnicu budućnosti

Ukupna vrijednost projekta

Iznos koji sufinancira EU

1.491.858,93 HRK956.708,30 HRK


Razdoblje provedbe projekta

Voditelj projekta

15.01.2020. - 15.04.2021. Doc.dr.sc. Igor Borić, dr.med.

Nositelj projekta
Specijalna bolnica Sv. Katarina

Kratki opis projekta
Specijalna bolnica Sv. Katarina europski je centar izvrsnosti s modernom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom te visoko stručnim kadrom. Provedbom projekta želi se dodatno doprinijeti izvrsnosti svojih usluga te rastu konkurentnosti na tržištu.
Projekt obuhvaća razvoj i uvođenje specijaliziranih IKT rješenja u svakodnevno poslovanje bolnice čime će se omogućiti optimizacija poslovnih procesa i integracija poslovnih funkcija uz stvaranje podloge za uvođenje novih, inovativnih usluga, proizvoda i procesa u Specijalnu bolnicu Sv. Katarina.

Ciljevi projekta
Provedbom projekta planira se provesti cjelovita digitalizacija i virtualizacija poslovanja, odnosno optimizacija poslovnih procesa i integracija poslovnih funkcija, što će dovesti do glavnog cilja projekta - povećane konkurentnosti Specijalne bolnice Sv. Katarina na ciljanim tržištima.

Očekivani rezultati projekta

 • Povećanje kvalitete i opsega usluga namijenjenih pacijentima,
 • Povećanje učinkovitosti i poslovnih procesa,
 • Učinkovitija sistematizacija, razmjena i obrada podatak između odjela,
 • Efikasnije planiranje poslovanja i razvoja bolnice,
 • Unaprjeđenje organizacije rada,
 • Zapošljavanje novih djelatnika te
 • Povećanje prihoda od prodaje.

EU okvir

Predmetni je projekt realiziran na temelju poziva pokrenutog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:

 • Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost;
 • Investicijskog prioriteta 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima;
 • Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima;
 • Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2.

Kontakt za više informacija

Email: info@svkatarina.hr 
Telefon: +385 1 2867 400
Faks: +385 1 2867 499

Važni linkovi

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

fondovizaweb.jpg

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Specijalne bolnice Sv. Katarina.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba