Izbornik
Centri izvrsnosti -> Neurologija -> Koreja

Koreja

Koreja označava brze, nepravilne, besciljne pokrete koji se naizmjenično šire iz jednog dijela tijela u drugi. Riječ koreja potječe iz grčke riječi choreia što znači “ples”. Blagi koreatski pokreti ne moraju se niti klinički uočiti, dok je umjerena i teška koreja često simptomatska, iako je sam bolesnik katkada nije niti svjestan. U nekim slučajevima koreatski pokreti mogu prelaziti u voljne pokrete, navodeći promatrača da misli kako bolesnik pokušava sakriti koreju (parakinezija). Koreatski pokreti povezani su s nemogućnosti održavanja izvodećeg pokreta (motorna imperzistencija). Tako bolesnici mogu imati poteškoće održavanja jezika u protruziji (kameleonski jezik) ili održavanja stalnog stiska šake (“milk maid hand”).

Postoje brojni uzroci koreje, mogu biti nasljedni ili stečeni . U skupini benignih koreja nalazi se benigna familijarna koreja (često započinje u prvom desetljeću života, neprogresivna je, bez psihičkih i kognitivnih smetnji) i senilna koreja (pojava koreatskih kretnji usta, žvakanja i pokreta jezika). Koreja se može javiti u sklopu brojnih nasljednih neurodegenerativnih i neurometaboličkih bolesti (Huntingtonova bolest, Farhova bolest, Wilsonova bolest, Lesh-Nyhanov sindrom, spinocerebelarne ataksije i druge). Stečeni uzroci koreje uključuju strukturne lezije mozga (tumor, vaskularne promjene, upalne bolesti kao sarkoidoza, infektivne bolesti, imunološke bolesti kao što su antifosfolipidni sindrom, Sydemanhova koreja, postinfektivna, paraneoplastična) metaboličke poremećaje (hipertireoza, hipoparatireoidizma, anoksija u cerebralnoj paralizi, elektrolitska neravnoteža, hiperglikemija, hipoglikemija), toksini (ugljični monoksid, živa, talij,toluene) te lijekovi (antikonvulzivi, antiparkinsonici, koakin, amfetamini, triciklički antidepresivi, neuroleptici).

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba